• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar ook al ware het socialisme, ten opzichte van klassenstrijd en het eigendom, inderdaad zó gematigd en gelouterd, dat er in dit opzicht niets meer in af te keuren was, wat dan nog? Heeft het dan daarmee in eens zijn antichristelijk karakter afgelegd? Deze vraag houdt velen in onzekerheid. En men ziet zeer vele katholieken, die er diep van overtuigd zijn, dat de christelijke beginselen nooit mogen prijsgegeven worden of vervlakt, hun blikken naar deze H. Stoel richten, met aandrang vragend, dat wij een beslissend antwoord zullen geven op de vraag, of dit socialisme zodanig van zijn valse leerstellingen is teruggekomen, dat het, zonder opoffering van welk christelijk beginsel ook, aanvaard, en, om zo te zeggen, gekerstend kan worden. Om aan deze katholieken, overeenkomstig onze vaderlijke bezorgdheid, tegemoet te komen, verklaren wij : hetzij men het socialisme beschouwt als stelsel, of als historisch verschijnsel, of als beweging, zolang het het echte socialisme blijft, is het, ook nadat het in genoemde opzichten tegemoet kwam aan de waarheid en de rechtvaardigheid, onverenigbaar met de leerstellingen der katholieke Kerk, omdat de opvatting, die het heeft van de maatschappij, lijnrecht in strijd is met de christelijke waarheid.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam