• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer vijandelijkheden en wederzijdse haat maar buitengesloten blijven, gaat de klassenstrijd langzamerhand over in een eerlijke, op het streven naar rechtvaardigheid gebaseerde belangendiscussie, die wel niet de heerlijke sociale vrede is, waarnaar wij allen streven, maar toch het uitgangspunt kan zijn en moet zijn, om te komen tot een onderlinge samenwerking in bedrijf- en beroepschappen. Ook de strijd tegen het particulier bezit is meer en meer geluwd en in die mate beperkt, dat ten slotte niet het eigendom van productiemiddelen wordt aangevochten, maar een zekere sociale overheersing, welke het eigendom zich wederrechtelijk heeft aangematigd. Inderdaad komt zulk een oppermacht niet toe aan het eigendom, maar aan het staatsgezag. Op die manier is het niet uitgesloten, dat deze eisen van het gematigde socialisme hoe langer hoe minder gaan verschillen van de wensen en eisen van hen, die streven naar een sociale hervorming op christelijke grondslag. Terecht immers wil men het eigendom van bepaalde soorten goederen aan de staat voorbehouden, daar het overwicht, dat zij meebrengen, zo groot is, dat het zonder gevaar voor de staat, aan particulieren niet kan worden toegestaan.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam