• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hierbij echter ging de paus zijn bevoegdheid stellig niet te buiten, en was terecht van oordeel, dat de bewaking van de godsdienst en de leiding van het daarmee nauw verbondene hem op de eerste plaats was toevertrouwd. Want het betrof hier een geval „waarvoor geen, althans geen aannemelijke oplossing” kon gevonden worden, „tenzij met behulp van de godsdienst en de Kerk.” Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 13 Steunend alleen op de onveranderlijke beginselen, geput uit de schatkamer der natuurlijke rode en der goddelijke openbaring, omschreef en verkondigde hij onverschrokken, en als „één, die gezag heeft” (Mt. 7, 29), „de rechten en plichten, waardoor de onderlinge verhouding van bezittenden en proletariërs, van hen, die kapitaal verschaffen, en hen, die arbeid presteren” Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 1, moet beheerst worden, en ook, welke taak hier was weggelegd voor de Kerk, voor het staatsgezag en voor de betrokkenen zelf.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam