• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gij zijt, eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, volkomen vertrouwd met de bewonderenswaardige leer, die de onvergankelijke roem zal blijven van de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
. Daarin betreurt de opperherder, dat een zo groot aantal mening „onverdiend in een ellendige en jammerlijke toestand verkeert”, en met grootmoedigheid neemt hij het in eigen persoon op voor de zaak „der arbeiders, die, riet verenigd en onverdedigd als zij waren, ten prooi waren gevallen aan onmenselijke praktijken van hun meesters en aan een bandeloze concurrentiezucht.” Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 2 Noch aan het liberalisme, noch aan het socialisme, vroeg hij daarbij hulp: het eerste immers had zijn volslagen onvermogen, om het maatschappelijk probleem op behoorlijke wijze op te lossen, reeds bewezen, en het tweede schreef een geneesmiddel voor, dat veel erger was dan de kwaal, en zou dan ook de menselijke samenleving aan nog verschrikkelijker rampen hebben prijsgegeven.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam