• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Volgens de eeuwenoude christelijke traditie, beveelt de Kerk nadrukkelijk aan dat het lichaam van de overledenen zou begraven worden op een kerkhof of sacrale ruimte. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1176. § 3 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1205 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 876. § 3 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 868

In herinnering aan de dood, de begraving en verrijzenis van de Heer - het mysterie in wiens licht de christelijke betekenis van de dood tot uiting komt Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1681, is begraving vooreerst en vooral de meest geschikte vorm om het geloof en de hoop op de verrijzenis van het lichaam uit te drukken. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2300

Als een moeder, begeleidt de Kerk de Christen op zijn aardse pelgrimstocht; in Christus biedt zij aan de Christen de genade van de Vader aan en legt zijn stoffelijk overschot in de aarde, in de hoop dat hij in heerlijkheid zal verrijzen. Vgl. 1 Kor. 15, 42-44 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1683

Door het lichaam van de gelovigen te begraven, bevestigt de Kerk het geloof in de verrijzenis van het lichaam Vgl. H. Augustinus, De cura pro mortuis gerenda. 3, 5; CSEL 41, 628 en wil zij de nadruk leggen op de grote waardigheid van het menselijk lichaam, als integrerend deel van de persoon, wiens lichaam deelneemt aan de geschiedenis. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 14 Zij kan dus geen houdingen en riten tolereren die verkeerde opvattingen over de dood impliceren, zoals de definitieve vernietiging van de persoon, of als het moment waarop de persoon met Moeder-natuur of met het universum versmelt, of als een fase in het reïncarnatieproces, of nog als de definitieve bevrijding van de ‘gevangenis’ van het lichaam.

Bovendien beantwoordt begraving op het kerkhof of een andere sacrale plaats op gepaste manier aan de vroomheid en het respect dat het lichaam van overleden gelovigen toekomt die, door het doopsel, een tempel geworden zijn van de Heilige Geest, en “een instrument en vaas” “waarvan de Geest zich heilig heeft bediend om zo veel goede werken te doen”. H. Augustinus, De cura pro mortuis gerenda. 3, 5: CSEL 41, 627

Tobit, de rechtvaardige, wordt geloofd voor de verdiensten die hij bij God verworven had door doden te begraven Vgl. Tob. 2, 9 Vgl. Tob. 12, 12 , een daad die de Kerk als een lichamelijk werk van barmhartigheid beschouwt. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2300

Het begraven van het lichaam van overleden gelovigen op het kerkhof of een andere sacrale plaats bevordert bovendien de herinnering aan de overledenen en het gebed van de familie en heel de Christengemeenschap voor hen, zonder de verering van martelaren en heiligen te vergeten.

Dank zij de begraving van lichamen op de kerkhoven, in kerken of ruimten die daarvoor gereserveerd worden, heeft de christelijke traditie de gemeenschap tussen levenden en doden bewaard en heeft zij zich tegen de tendens verzet om het gebeuren van de dood en de betekenis die zij voor Christenen heeft, te versluieren of te privatiseren.

Document

Naam: AD RESURGENDUM CUM CHRISTO
Over het begraven van de doden en het behoud van de as in het geval van crematie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 15 augustus 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam