• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hier moet worden opgemerkt, dat het huisgezin een bijzonder aandeel heeft in het bevorderen van dit thans, zoals wij zeiden, zo gewichtige lekenapostolaat. Want de vorming van de jeugd wordt zeer sterk beïnvloed door de juiste inrichting en leiding van het gezin. Zolang in het gezin het heilig vuur van het christelijk geloof zal branden, en vader en moeder hun kinderen dit geloof zullen inprenten: zolang ook zal vast en zeker onze jeugd het koninklijk gezag van Jezus Christus bereidwillig en geestdriftig erkennen, en zover in haar vermogen is krachtig weerstand bieden aan allen, die de Verlosser uit de menselijke samenleving willen verbannen en een heiligschennende en misdadige aanslag plegen op Zijn heiligste rechten. Waar de kerken gesloten worden; waar uit hogere en lagere inrichtingen van onderwijs het beeld van de gekruiste Christus verwijderd wordt: daar blijft door een gunstige beschikking van Gods voorzienigheid het huisgezin het enige, bijna onaantastbare toevluchtsoord voor het christelijk leven. Daarom zijn wij God eeuwig dankbaar, dat wij ontelbare gezinnen die zending zien vervullen met een ijver en een trouw, die voor geen offers of strijd terugschrikt. Een machtig leger van jonge mannen en vrouwen, ook in die landen, waar het geloof in Christus onvermijdelijk het verdragen van hatelijke vervolging en allerlei leed met zich meebrengt, staat zo onverschrokken en onbevreesd om de troon van de Verlosser geschaard, dat het ons herinnert aan het heerlijke voorbeeld der martelaren.

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam