• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het lijdt geen twijfel: dàn alleen kunnen de volken onderling verbonden en in vrede leven, dàn alleen kunnen zij leven onder het régime van publiek en volgens recht vastgestelde betrekkingen, als er onder hen wederkerig vertrouwen heerst; als allen vast overtuigd zijn van de wederzijdse trouw aan het gegeven woord; als allen eindelijk als zekere waarheid aannemen, dat “wijsheid beter is dan oorlogswapenen”. Vgl. Eccl. 9, 18 Bovendien is een noodzakelijke voorwaarde, dat allen bereid zijn tot nauwkeuriger onderzoek en bespreking hunner zaak, en niet tot het forceren van ene beslissing in een geschil door geweld of bedreiging met geweld, ingeval vertraging, betwistbare vraagstukken, moeilijkheden en wijzigingen zich voordoen: allemaal zaken, die niet uitsluitend uit kwaden wil, maar ook uit veranderde omstandigheden en uit werkelijk met elkaar tegenstrijdige belangen kunnen voortkomen.

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam