• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onder de vele verschillende dwalingen, die, als uit een vergiftigde bron, opwellen uit het feit dat men de leer van de godsdienst en de normen van de ware zedelijkheid niet wil kennen of ze verwerpt, vestigen wij op bijzondere wijze, eerbiedwaardige broeders, uw nauwlettende aandacht op twee voorname, daar deze een vreedzaam, rustig samenleven van de volken bijna onmogelijk, of althans precair en onzeker maken.

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam