• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DIUTURNI TEMPORIS
Over de rozenkrans
2  -  Doel van dit schrijven: een samenvatting van 's pausen vroeger werk voor de rozenkrans, een nieuw bewijs van zijn ijver daarvoor

2 - Doel van dit schrijven: een samenvatting van 's pausen vroeger werk voor de rozenkrans, een nieuw bewijs van zijn ijver daarvoor

Reeds sedert langen tijd was het onze wens het welzijn der menselijke maatschappij als op een zeer machtig steunpunt te grondvesten op de versterking van Maria's eredienst. Daarom hebben wij niet opgehouden de beoefening van het rozenkransgebed onder de gelovigen te bevorderen, Wij deden dit door reeds van Paus Leo XIII - Encycliek
Supremi Apostolatus officio
Over de verbreiding en versterking van de Rozenkransdevotie
(1 september 1883)
af encyclieken over dit onderwerp te publiceren en door - zoals u bekend is - meer dan eens decreten daarover uit te vaardigen. Nu het ons dan door een beschikking van Gods barmhartigheid gegeven is ook dit jaar de maand oktober te zien naderen, die wij vroeger bij decreet aan de hemelse koningin van den rozenkrans hebben toegeheiligd en toegewijd, kunnen wij niet nalaten een woord tot u te richten.

Wij willen alles, wat wij tot nu toe gedaan hebben om deze gebedsvorm meer ingang te doen vinden, nog eens kort samenvatten; en wij zullen de kroon zetten op ons werk door een laatste document, dat een nog duidelijker bewijs moet zijn van onze ijver en onze liefde voor bovenvermelde vorm van Mariaverering. Tegelijk moet het voor den ijver der gelovigen een aansporing zijn om die heilige gewoonte vroom en ongeschonden te bewaren.

Document

Naam: DIUTURNI TEMPORIS
Over de rozenkrans
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 5 september 1898
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0137, NV Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam