• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DIUTURNI TEMPORIS
Over de rozenkrans
1  -  Dankbaarheid van Leo XIII jegens God en jegens Maria

1 - Dankbaarheid van Leo XIII jegens God en jegens Maria

Wanneer wij terugzien op den langen tijdsduur, dien wij door Gods wil in het pontificaat hebben doorgebracht, dan voelen wij ons gedrongen te bekennen, dat wij, ondanks ons gemis aan verdiensten, altijd de meest bereidvaardige hulp der goddelijke Voorzienigheid hebben ondervonden. Wij menen dit vooral te moeten toeschrijven aan de gemeenschappelijke, en daarom zo krachtige gebeden, die in de gehele Kerk voor ons, zoals weleer voor Petrus, zonder ophouden worden gestort.

Op de eerste plaats dan ook brengen wij den hoogsten dank aan de gever van alle goed, aan God, en zolang ons leven duurt zullen wij in geest en hart de herinnering aan elk Zijner weldaden bewaren.

Maar vervolgens komt de zoete herinnering aan de moederlijke bescherming van de verheven koningin des hemels ons voor de geest. Ook die herinnering zullen wij heilig en ongeschonden bewaren, door haar dank te blijven brengen en haar weldaden te blijven prijzen.

Van haar immers vloeien ons als van een overrijke waterloop de stromen der hemelse genaden toe; “in haar handen liggen de schatten van de barmhartigheder des Heeren" H. Johannes Damascenus, De nativitate Virgine. Serm. 1: “God wil dat zij het beginsel is van alle goed." H. IreneĆ¼s van Lyon, C. Valent.. l. 3, c. 33

In de Liefde dezer tedere Moeder, de liefde die wij altijd getracht hebben te onderhouden en, met de dag te vermeerderen, hopen wij, vastelijk eens onze laatste dag te mogen besluiten.

Document

Naam: DIUTURNI TEMPORIS
Over de rozenkrans
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 5 september 1898
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0137, NV Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam