• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ter bereiking van de genoemde doeleinden bepaalt daarom de heilige Synode het volgende:
  1. Het zal goed zijn, de afbakening van de kerkprovincies te herzien en de rechten en privileges van de metropolieten door nieuwe en geëigende richtlijnen te omschrijven.

  2. Als regel zullen alle diocesen en de andere territoriale eenheden, die rechtens gelijk staan met diocesen, worden opgenomen in een kerkprovincie. Daarom zullen de diocesen, die thans rechtstreeks onderworpen zijn aan de apostolische Stoel en met geen ander bisdom zijn verbonden, ofwel, zo mogelijk, met een ander bisdom worden samengevoegd tot een nieuwe kerkprovincie of worden opgenomen in de dichtst bijzijnde of meest in aanmerking komende kerkprovincie en, overeenkomstig het algemeen recht, geplaatst worden onder het metropolitane recht van de aartsbisschop.

  3. Waar het zin heeft, zullen de kerkprovincies worden samengevoegd tot grotere kerkelijke gebieden, waarvoor een juridische regeling moet worden getroffen.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 30 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam