• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de diocesane curie neemt het ambt van vicaris-generaal de voornaamste plaats in. Wanneer het echter voor het goed functioneren van het bestuur van het diocees nodig is, kan de bisschop een of meerdere bisschoppelijke vicarissen aanstellen; dezen hebben dan rechtens in een bepaald gedeelte van het diocees of in bepaalde aangelegenheden of voor de gelovigen van een bepaalde ritus dezelfde macht, die het algemeen recht aan de vicaris-generaal toekent.

Tot de medewerkers van de bisschop bij het bestuur van het diocees behoren ook de priesters, die zijn senaat of raad vormen, zoals het kathedraal kapittel, het college van consultoren of andere raden, naar gelang van de plaatselijke omstandigheden of het karakter van het diocees. Deze instellingen, vooral de kathedrale kapittels, moeten, waar het nodig is, gereorganiseerd en gemoderniseerd worden.

De priesters en leken, die tot de diocesane curie behoren, moeten goed beseffen, dat zij medewerkers zijn van de bisschop in zijn herderlijk ambt.

De diocesane curie dient zo te worden ingericht, dat ze voor de bisschop een geschikt hulpmiddel is niet alleen voor het bestuur van het diocees, maar ook voor de werken van apostolaat.

Het is zeer gewenst, dat ieder diocees een speciale pastorale raad wordt ingesteld, waarvan de diocesane bisschop zelf de voorzitter is en waarin zitting moeten hebben geestelijken, religieuzen en leken, die hiervoor apart worden gekozen. Deze raad zal tot taak hebben, alles wat op het pastorale werk betrekking heeft, na te gaan, te bespreken en daaromtrent praktisch voorstellen te doen.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 30 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam