• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij het bestuur van de diocesen moet de uitoefening van het herderlijk ambt van de bisschoppen altijd zijn afgestemd op het welzijn van de kudde des Heren als hoogste maatstaf. Voor de juiste behartiging van dit welzijn zullen in veel gevallen wijbisschoppen moeten worden aangesteld, omdat de diocesane bisschop vanwege de te grote uitgestrektheid van het diocees of het te groot aantal inwoners of vanwege bijzondere omstandigheden van het apostolaat of om andere redenen van verschillende aard, niet persoonlijk alle bisschoppelijke functies zo kan waarnemen als het geestelijk heil van zijn diocesanen dit vereist. Soms kan zelfs een bijzondere behoefte de aanstelling van een hulpbisschop vereisen tot steun van de diocesane bisschop. Deze hulp- en wijbisschoppen zullen de nodige bevoegdheden moeten ontvangen, waardoor hun activiteit vruchtbaarder kan zijn en hun waardigheid als bisschop beter wordt gewaarborgd, altijd echter met behoud van de eenheid van het diocesaan bestuur en van het gezag van de diocesane bisschop.

Omdat nu de hulpbisschoppen en wijbisschoppen geroepen zijn om de zorgen van de diocesane bisschop te delen, zullen zij hun taak zó uitoefenen, dat zij in alle aangelegenheden handelen in volkomen eensgezindheid met de bisschop. Ook zullen zij zich altijd volgzaam en eerbiedig tonen jegens de diocesane bisschop, en deze van zijn kant zal de hulp- of wijbisschoppen al broeders liefhebben en hen met hoogachting bejegenen.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 30 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam