• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders, 

Het vormingsseminarie voor onlangs benoemde bisschoppen, georganiseerd door de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, geeft mij de gunstige gelegenheid u te ontmoeten en één voor één te begroeten. Ik dank kardinaal Fernando Filoni voor zijn woorden en voor al het werk dat hij met zijn medewerkers van het dicasterium ten goede leidt. 

Naar Rome gekomen voor dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid, heeft u zich verenigd met de talrijke pelgrims uit alle hoeken ter wereld: deze ervaring heeft ons allen veel goed gedaan; zij doet ons voelen dat wij allen pelgrims zijn, pelgrims van de barmhartigheid, dat wij allemaal nood hebben aan de genade van Christus om barmhartig te zijn zoals de Vader. Elke bisschop ervaart deze realiteit in de eerste plaats voor zichzelf, en als vicaris van de “Herder bij uitstek” van de schapen (Hebr. 13, 20) is hij geroepen om door zijn leven en bisschopsambt Gods vaderschap, goedheid, toewijding, barmhartigheid, zachtmoedigheid en tegelijk het gezag van Christus te manifesteren, die gekomen is om Zijn leven te geven om van alle mensen één enkele familie te maken, verzoend in de liefde van de Vader. Ieder van u werd als herder in zijn bisdom geplaatst om de Kerk van God in naam van de Vader te besturen, wiens beeld u aanwezig brengt, in naam van Jezus Christus Zijn Zoon, door wie u aangesteld werd tot leraar, priester en leidsman, en in naam van de Heilige Geest die leven geeft aan de Kerk. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 7

Document

Naam: BISSCHOPPEN IN MISSIEGEBIED: WEES UW PRIESTERS NABIJ EN STRIJD TEGEN VERDEELDHEID!
Tot de deelnemers aan het vormingsseminarie voor onlangs benoemde bisschoppen - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 9 september 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam