• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gave des geloofs, waarop God in zijn milddadigheid onvergelijkbare rijkdommen in de harten der gelovigen laat volgen, vraagt van ons, dat wij zonder ophouden de goddelijke Schenker daarvan de bewijzen van onze dankbaarheid brengen.

Het geloof immers leidt ons binnen in de diepe mysteries van het goddelijk leven; het wekt ons op tot hoop op de hemelse gelukzaligheid; en het maakt de eenheid van de christengemeenschap in dit vergankelijke leven hecht en sterk, volgens het woord van de Apostel: "Eén Heer, één geloof, één doopsel" (Ef. 4, 5). En vooral doet de genade van deze goddelijke gave spontaan uit ons dankbaar hart dit getuigenis opwellen: "Wat zal ik de Heer wedergeven voor alles wat hij mij geschonken heeft?" (Ps. 115, 12)

Ter vergelding van deze zo grote goddelijke mildheid, kan de mens, na de verschuldigde onderwerping van zijn geest, niets aan God aangenamers doen, dan de door Christus gebrachte fakkel van de waarheid verder onder de mensen uitdragen. Met hun missie-ijver derhalve, waardoor de vlam van de christelijke liefde wordt gevoed, kunnen de mensen, een zo grote weldaad indachtig, het beste de weldaad van God enigszins beantwoorden: immers, door zo de gave van het zelf reeds ontvangen geloof naar vermogen ook anderen mee te delen, bewijzen zij aan God in de hemel hun dankbaarheid.

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 3 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam