• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de mensen tot deze werkelijk katholieke ijver in het gezin, de scholen, de parochies, in de Katholieke Aktie en in andere vrome verenigingen zijn opgevoed, dan zullen zij ongetwijfeld de Kerk haar bedienaren te hulp zenden, waaraan deze behoefte heeft om het woord Gods onder alle volkeren uit te zaaien. En men moet niet vergeten, dat dit missievuur dat in uw bisdommen is ontstoken, een onderpand is voor godsdienstige opbloei en grotere vroomheid, waardoor die bisdommen op hun beurt in vlam worden gezet. Het zal echter niet kunnen gebeuren, dat een gemeenschap van christenen, die haar zonen en dochters aan de Kerk schenkt, ten onder gaat. Als derhalve het bovennatuurlijk leven in de liefde bestaat en door de bereidheid om zich te geven wordt versterkt, dan kan men niet ten onrechte beweren dat de katholiciteit van een natie beoordeeld moet worden naar de lasten, die zij voor de Missie uit eigen beweging op zich neemt en draagt.

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 3 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam