• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tot voorbeeld diene ter zake het Pauselijk liefdewerk van de H. Petrus. Zeer grote subsidies worden wel door dit instituut naar de katholieke Missies gezonden; maar de kandidaten voor het priesterschap nemen onder Gods zegen in die landen van jaar tot jaar in aantal toe en vragen zodoende ook nog grotere ondersteuning. Moeten dan de jongens, die door het plan van Gods voorzienigheid tot het priesterschap geroepen schijnen, in kleiner aantal worden aangenomen, evenredig aan de te weinig ontvangen hulp? Moet dan van de Seminaries een groot aantal jongemannen die vurig naar het priesterschap verlangen en de beste verwachtingen wekken - om gebrek aan geld uitgesloten worden, zoals - naar Ons bericht is - ergens gebeurd is? Het zij verre, dat katholieken die, zoals behoort, hun verplichtingen ernstig nemen, weigeren om nog meer bijzondere lasten op zich te nemen, ter voldoening aan deze behoeften.

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam