• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit hoogst belangrijk onderwerp, dat Onze Voorgangers meer dan eens hebben behandeld en Wijzelf, zoals u weet, diepgaand hebben besproken Vgl. Paus Benedictus XV, Apostolische Brief, Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld, Maximum Illud (30 nov 1919) Vgl. Paus Pius XI, Homilie, Accipietis virtutem () Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de Katholieke Missie, Rerum Ecclesiae (28 feb 1926) Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de Christelijke missie, Evangelii Praecones (2 juni 1951), moge alle katholieken tot apostolische ijver opwekken, al naar gelang het bewustzijn van het geloof dat zij hebben ontvangen hun ingeeft; zij kunnen deze dan richten op de landen van Europa, die de christelijke godsdienst van zich hebben afgeschud, of op de onmetelijke streken van Zuid-Amerika welke beide, Wij weten het, onder grote moeilijkheden gebukt gaan; zij kunnen ook hulp bieden aan de katholieke missies van Oceanië en Azië, welke hulp van groot belang is, vooral in die landen waar de strijd om God zo hevig wordt gevoerd; ook kunnen zij hun broederliefde bewijzen aan de ontelbare christengelovigen, die ons zeer aan het hart liggen, en die de Kerk tot eer en sieraad strekken, nu zij de gelukzaligheid uit het Evangelie voor zich hebben gewonnen, die immers weggelegd is voor hen "die vervolging lijden om wille van de gerechtigheid" (Mt. 5, 10); zij kunnen ten slotte meeleven met het droevig lot van de ontelbare slachtoffers van het moderne atheïsme, vooral onder de jeugd, die in onwetendheid omtrent alles wat goddelijk is en soms zelfs in haat jegens God opgroeit.

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam