• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zonder twijfel heeft Jezus Christus zijn kudde in zijn geheel alleen aan de Apostel Petrus en aan zijn opvolgers, de Pausen van Rome, toevertrouwd: "Weid mijne lammeren, weid mijne schapen" (Joh. 21, 16-18). Bij aldien ieder Bisschop slechts van het deel van de kudde dat aan hem is toevertrouwd de gewijde herder is, is hij toch als wettig opvolger van de apostelen krachtens instelling en bevel van God tezamen met de andere Bisschoppen verantwoordelijk voor de apostolische taak van de Kerk, volgens de woorden van Christus tot zijn apostelen: "Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u" (Joh. 20, 21).

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 3 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam