• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met Onze gedachten enerzijds bij de ontelbare schare van Onze kinderen die, vooral in de streken welke reeds lang voor het christendom gewonnen zijn, deel hebben aan de weldaden van het goddelijk geloof, maar anderzijds bij de veel talrijker schare van hen, die tot op deze dag nog wachten op de boodschap van het heil, willen Wij u, Eerbiedwaardige Broeders, zeer dringend aansporen, om door uw toewijding de allerheiligste zaak, van de uitbreiding van de Kerk Gods over de gehele wereld van harte te steunen. God geve, dat ten gevolge van Onze vermaningen het missievuur dieper in de harten van de priesters doordringt en brandt en door hun werk alle christengelovigen in vlam zet!

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 3 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam