• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat echter het voornaamste is: er moet gezorgd worden dat het apostolaatvuur van de scharen van de Katholieke Actie steeds groter wordt; en gelijkelijk moet worden voorzien in de godsdienstige en culturele behoeften van deze generatie, waarvan _ tenzij het voedsel der waarheid haar in overvloed wordt verstrekt - moet worden gevreesd, dat zij elders buiten de kerk haar spijs gaat zoeken. Maar opdat de pastorale ijver van de Bisschoppen opgewassen blijve tegen deze verschillende taken, hebben dezen niet slechts ruimere middelen nodig, maar ook en vooral geschikte medehelpers om deze verschillende diensten op zich te nemen, die des te moeilijker zijn naarmate zij aangepast moeten worden aan meer bijzondere groepen mensen. Zulke medewerkers in grote getale op te leiden en gereed te maken is een moeilijk en langdurig werk, en aan zulke is vaak gebrek. Daarom dringt deze noodzaak des te meer, om te voorkomen dat het beste deel van het volk niet langer met vertrouwen opziet naar de katholieke Kerk.

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam