• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Te meer nog om deze reden: met deze voorrang van de Kerk zijn volstrekt niet in strijd, maar zelfs in volmaakte harmonie, de rechten en van het gezin en van de staat, en ook de rechten van de afzonderlijke personen in zake de rechtmatige vrijheid van wetenschap, van wetenschappelijke methoden en van alle ongewijde cultuur in het algemeen.

Want - om aanstonds de diepe oorzaak van deze harmonie aan te geven - de bovennatuurlijke orde, waartoe de rechten van de Kerk behoren, vernietigt of beperkt in de verste verte niet de natuurlijke orde, waartoe de andere juist genoemde rechten behoren. Integendeel, zij verheft en vervolmaakt die rechten. Beide orden verlenen elkander wederzijdse hulp en vullen als het ware elkander aan, in evenredigheid met beider natuur en waardigheid, juist omdat zij beide afkomstig zijn van God, die Zich niet kan tegenspreken. "De werken van God zijn volmaakt, al Zijn wegen zijn gerechtigheid." (Deut. 32, 4)

Dit zal men nog duidelijker inzien, wanneer men afzonderlijk en meer van nabij de opvoedingstaak van gezin en staat beschouwt.

Document

Naam: DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 31 december 1929
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0105, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam