• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Hoe meer het wereldlijk bestuur zich aanpast aan het geestelijk bestuur, en hoe meer het dit begunstigt en bevordert, des te meer draagt het bij tot behoud van de staat. Want terwijl de kerkelijke leider, overeenkomstig zijn doel, met geestelijk gezag en geestelijke middelen een goed christen tracht te vormen, werkt hij tegelijk noodzakelijk aan de vorming van een goed burger, zoals die als onderdaan van het staatsbestuur wezen moet. Dat komt, omdat in de Heilige, Roomse, Katholieke Kerk, de stad van God, goed burger en rechtschapen mens één en hetzelfde zijn. Het is dan ook een ernstige dwaling, als men twee zaken, die zo nauw verbonden zijn, van elkander wil scheiden, in de mening, goede burgers te kunnen krijgen volgens andere regels en langs andere wegen dan die, welke tot de vorming van een goed christen leiden. En nu mag de menselijke voorzichtigheid zeggen wat zij wil en redeneren zoals zij wil: het is onmogelijk, dat hetgeen strijdig is met de eeuwige vrede en het eeuwig geluk en de weg daarheen verlaat, de ware vrede en de ware rust voor dit leven zou voortbrengen." Kardinaal Silvio Antoniano, Dell' educazione cristiana dei figliuoli, lib. I, c. 43

Document

Naam: DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 31 december 1929
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0105, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam