• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit neemt echter niet weg, dat de staat in het belang van een goede administratie en ter handhaving van de binnen- en buitenlandse vrede, — dingen die zo noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn en die bijzondere geschiktheid en voorbereiding vorderen — zich de oprichting en de leiding kan voorbehouden van voorbereidingsscholen voor sommige van zijn ambtelijke instellingen en in het bijzonder voor het leger, als hij maar zorgt de rechten van Kerk en gezin in zaken die hun aangaan niet te kwetsen. Het is niet zonder nut deze waarschuwing hier in het bijzonder te herhalen. Want in onze tijd (waarin een even overdreven en vals, als voor de ware vrede en voorspoed schadelijk nationalisme zich verbreidt. gaat men meestal de juiste grenzen te buiten door het militariseren van de zg. lichamelijke opvoeding van de jongens en soms ook, tegen de natuurlijken aard zelf in, van de meisjes. Daarbij wordt dan dikwijls op de dag des Heren bovenmatig beslag gelegd op de tijd, die gewijd moest worden aan de vervulling van de godsdienstplichten en aan het leven in het heiligdom van het gezin. Wij willen overigens niet afkeuren, wat er bij deze methoden van lichamelijke opvoeding aan goeds kan zijn in geest van tucht en rechtmatige durf. Wij willen slechts alle uitwassen laken, zoals bijvoorbeeld de geest van geweld, die men niet mag verwarren met de geest van dapperheid en met het edel gevoel van militairen moed bij de verdediging van vaderland en openbare orde, of zoals ook nog de overdrijving van het athletisme, die ook in de klassieke heidense tijd het teken was van de ontaarding en het verval van de ware lichaamscultuur.

Document

Naam: DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 31 december 1929
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0105, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam