• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Soms worden wij plots herinnerd aan deze waarheid, geen meester te zijn van de aarde, door gebeurtenissen zoals de verschrikkelijke aardbeving van verleden week niet ver hier vandaan. Dan keert de vraag van alle tijden terug: waar was God? Laten wij niet de fout begaan te denken dat wij op deze vraag een pasklaar antwoord hebben. Wij wenen met hen die wenen, zoals Jezus met de weduwe van Naïn en met de zusters van de gestorven Lazarus.

Doch het geloof laat ons toe dit te zeggen. God heeft Zijn schepping niet opgevat als een uurwerk of computer, waarin alles vooraf in alle details voorbereid is, afgezien van de updates die af en toe moeten gebeuren. Analoog met de mens, kan men spreken over een soort vrijheid die God aan de materie heeft gegeven om volgens haar eigen wetmatigheden te evolueren. In die zin kan men zelfs standpunten van ongelovige wetenschappers delen die spreken over “toeval en noodzaak”. In de evolutie gebeurt alles “toevallig”, maar dit toeval past in het plan van de Schepper en is niet het resultaat van een lot.

Dat houdt enorme risico’s in voor de mens, maar ook een supplement aan waardigheid en grootheid. De inwoners van Nederland hebben eeuwen gestreden om niet overstroomd te worden door de Noordzee en zij hebben deze strijd in een bekende spreuk samengevat: "Luctor et emergo", al strijdend kom ik er boven op. Ooit zullen er “nieuwe hemelen en een nieuwe aarde” zijn (2 Pt. 3,13), vrij van lijden, maar dat zal zich pas voordoen aan het einde der tijden wanneer de mensheid zelf volmaakt en eeuwig vrij zal zijn van zonde en ieder kwaad. Vgl. Rom. 8,19-23  

Eén ding verzekert Jezus ons echter nu reeds, dat het menselijk schepsel nooit helemaal overgeleverd is aan menselijke elementen: “Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen. Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij zijt meer waard dan een zwerm mussen” (Lc. 12,6-7).

Op de vraag: waar was God in de nacht van 23 augustus, N.v.d.r.: 23 augustus 2016 werd Midden Italië opgeschrikt door zeer hevige aardbevingen aarzelt een gelovige dus niet in alle nederigheid te antwoorden: Hij was daar om te lijden met Zijn schepselen en de bijna driehonderd slachtoffers die aan de deur van Zijn paradijs klopten, binnen te laten in de vrede”. 

Document

Naam: BIDDEN VOOR OF MET DE SCHEPPING?
Homilie tijdens de Vespers op de Wereldgebedsdag voor de Schepping 2016
Soort: Prefectuur van het Pauselijk Huis - Prediker van het Pauselijk Huis
Auteur: Pater Raneiro Cantalamessa, ofm cap.
Datum: 1 september 2016
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam