• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op dit punt duikt onmiddellijk een tegenwerping op, en niet alleen vanwege ongelovigen. Is dat allemaal geen raciaal triomfalisme? Leidt dat niet naar een ongenuanceerde overheersing van de mens op het overige van de schepping, met gemakkelijk in te beelden consequenties die helaas reeds in uitvoering zijn? Het antwoord is: nee, als de mens zich werkelijk gedraagt als beeld van God. Als de persoon, beeld van God is, in de hoedanigheid van een “wezen in gemeenschap”, dan wil dat zeggen dat hoe minder egoïstisch men is, hoe minder teruggeplooid op zichzelf en anderen vergetend, des te meer men een echt humane persoon is.

De soevereiniteit van de mens op de kosmos is dus geen triomfalisme van de soort, maar het opnemen van zijn verantwoordelijkheid voor zwakken, armen en weerlozen. De enige titel die zij hebben om gerespecteerd te worden bij het ontbreken van andere privileges en rijkdommen, is de titel een persoon te zijn. De God van de Bijbel – maar ook van andere godsdiensten – is een God “die de kreet van de armen hoort”, die “medelijden heeft met de zwakke en de arme”, die “de zaak van de ellendigen verdedigt”, die “recht doet aan de verdrukten”, die “niets misprijst van wat Hij geschapen heeft”.

De menswording van het Woord heeft een reden toegevoegd om zorg te dragen voor de zwakke en de arme, ongeacht het ras of de godsdienst waartoe hij behoort. De menswording zegt niet alleen dat God mens geworden is, maar ook welk type mens Hij geworden is: niet rijk noch machtig, maar arm, zwak en weerloos. Een mens en dat is alles! De manier van de menswording is niet minder belangrijk dat het feit.

Dat is een stap vooruit die Franciscus van Assisi door zijn levenservaring aan de theologie kon geven en die voor zijn tijd bijna uitsluitend insisteerde op de ontologische aspecten van de menswording: natuur, persoon, hypostatische vereniging, meedelen van idiomen ... Dat was nodig tegen ketterijen maar eens het dogma in veiligheid gesteld was, kon men zich daar niet in opsluiten, zonder het christelijk mysterie te verdrogen en het een groot deel van zijn protesterende kracht te ontnemen ten opzichte van zonde en onrechtvaardigheid in de wereld.

Wat de Poverello met Kerstmis tot tranen toe bewoog, was niet de eenheid van de naturen of de eenheid van de hypostase maar de nederigheid en armoede van de Zoon van God die “om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was” (2 Kor. 8,9). In de heilige Franciscus gingen liefde voor de armoede en liefde voor de schepping samen, zij hadden een gemeenschappelijke oorsprong in zijn radicale onthechting van bezit. Hij behoort tot die categorie van mensen van wie de heilige Paulus zegt dat zij”niets hebben en alles bezitten”. Vgl. 2 Kor. 6,10

Onze Heilige Vader neemt die boodschap op wanneer hij de “intieme band tussen de armen en de broosheid van de planeet” tot één van de “belangrijke assen” maakt van zijn encycliek over het milieu. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 16 Wat veroorzaakt namelijk zowel de grootste schade aan het milieu als de ellende van menigten mensen, tenzij het onverzadigbaar verlangen van sommigen om hun bezit en winst buitenmatig op te stapelen? Over de aarde dient gezegd te worden wat de ouden zeiden over het leven: “vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu" Lucretius, De rerum natura. III, vers 971: de aarde wordt zoals het leven aan niemand in eigendom gegeven, maar tot ieders gebruik. 

Document

Naam: BIDDEN VOOR OF MET DE SCHEPPING?
Homilie tijdens de Vespers op de Wereldgebedsdag voor de Schepping 2016
Soort: Prefectuur van het Pauselijk Huis - Prediker van het Pauselijk Huis
Auteur: Pater Raneiro Cantalamessa, ofm cap.
Datum: 1 september 2016
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam