• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE DEELNEMERS AAN DE CONFERENTIE VAN HET CHRISTELIJK-SOCIAAL CONGRES

Zijne Heiligheid Paus Franciscus was verheugd om geïnformeerd te worden over de conferentie die door het Nederlands Christelijk Sociaal Congres is georganiseerd en die begint op 31 augustus 2016. Hij doet de hartelijke groeten aan allen die voor deze belangrijke gebeurtenis bijeengekomen zijn.

U gaat nadenken over het primaat van de menselijke persoon in een geglobaliseerde wereld en Zijne Heiligheid moedigt u aan om een sterker bewustzijn van de specifieke waardigheid van de menselijke relaties te bevorderen, dat "achting voor elke persoon en respect voor anderen inprent.“ Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 119 Zo zullen uw besprekingen over de dringende maatschappelijke vraagstukken van onze tijd geleid worden door een "humanisme dat in staat is om de verschillende gebieden van kennis, met inbegrip van de economie, samen te brengen ten dienste van een meer integrale en integrerende visie." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 141 

In dit verband bidt Paus Franciscus dat u bijzondere aandacht zult geven aan de zorgen van de armen en gemarginaliseerden, opdat elk economisch, politiek en maatschappelijk systeem de behoeften en de vooruitgang van alle volken zal dienen en de geschapen wereld zal beschermen die God heeft toevertrouwd aan het rentmeesterschap van de mensheid. Met de toezegging van zijn gebed en goede wensen roept Zijne Heiligheid voor u allen de overvloedige goddelijke zegeningen van vrede en kracht in.

Kardinaal Pietro Parolin
Staatssecretaris

Document

Naam: AAN DE DEELNEMERS AAN DE CONFERENTIE VAN HET CHRISTELIJK-SOCIAAL CONGRES
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Pietro Kard. Parolin
Datum: 31 augustus 2016
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam