• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een nieuw werk van barmhartigheid

"Niets verenigt meer met God dan een werk van barmhartigheid – of het de barmhartigheid is waarmee de Heer ons onze zonden vergeeft, of de genade die Hij ons verleent om in Zijn Naam werken van barmhartigheid te doen”. Paus Franciscus, Toespraak, Basiliek Sint-Jan van Lateranen, Eerste meditatie, Geestelijke retraite ter gelegenheid van het Jubileumjaar van de Priesters (2 juni 2016)

De heilige Jakobus parafraserend, “is barmhartigheid zonder de werken, op zich dood. (...) Door de veranderingen van ons gemondialiseerd universum, zijn bepaalde stoffelijke en geestelijke vormen van armoede toegenomen: laten wij dus ruimte maken voor de verbeelding van de naastenliefde om nieuwe modaliteiten te vinden. Zo zal de weg van de barmhartigheid steeds concreter worden”. Paus Franciscus, AudiĆ«ntie, Jubileumcatechese - Sint Pietersplein, Werken van barmhartigheid (vgl. Mt. 25, 31-46) (30 juni 2016), 3

Het Christenleven omvat de beoefening van de traditionele lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. De lichamelijke werken zijn; de hongerigen voeden; de dorstigen laven; de naakten kleden; pelgrims onderdak geven; zieken bezoeken; gevangenen bezoeken; doden begraven. De geestelijke werken zijn: raad geven aan wie twijfelen; onwetenden onderricht geven; zondaars tot de orde roepen; bedroefden troosten; beledigingen vergeven; lastige mensen geduldig verdragen; tot God bidden voor levenden en doden. “Inderdaad, wij denken gewoonlijk aan de afzonderlijke werken van barmhartigheid, als werken verbonden aan één werk: hospitalen voor zieken, kantines voor wie honger hebben, opvangtehuizen voor wie op straat leven, scholen voor wie onderwijs nodig hebben, de biechtstoel en geestelijke leiding voor wie raad en vergeving nodig hebben ... Maar als wij ze samen bekijken, is de boodschap, dat het voorwerp van de barmhartigheid het menselijk leven zelf is en in zijn totaliteit”. Paus Franciscus, Toespraak, Basiliek Sint-Paulus-buiten-de-Muren, Derde meditatie, Geestelijke retraite ter gelegenheid van het Jubileumjaar van de Priesters (2 juni 2016)

Het menselijk leven zelf en in zijn totaliteit omvat vanzelfsprekend het behoud van het gemeenschappelijk huis. Ik permitteer me dus een aanvulling voor te stellen van de twee traditionele lijsten van zeven werken van barmhartigheid, door toevoeging van het behoud van het gemeenschappelijk huis.

Als geestelijk werk van barmhartigheid, vraagt het behoud van het gemeenschappelijk huis “een erkentelijke beschouwing van de wereld” Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 214, die “het ons mogelijk maakt door ieder ding een onderricht te ontdekken dat God ons wil meedelen”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 85 Als lichamelijk werk van barmhartigheid, vraagt het behoud van het gemeenschappelijk huis de “eenvoudige dagelijkse gebaren, waarbij wij de logica van geweld, uitbuiting, egoïsme doorbreken (...) en het wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 230-231

Document

Naam: LAAT ONS BARMHARTIG ZIJN VOOR ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping 2016
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 september 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam