• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van weg veranderen

Het gewetensonderzoek, het berouw en de belijdenis aan de Vader die rijk is aan erbarmen, leiden tot het vast voornemen van leven te veranderen. En dat moet zich vertalen in concrete houdingen en gedragingen die respectvoller zijn tegenover de schepping, zoals bijvoorbeeld een redelijk gebruik van plastiek en papier, geen verspilling van water, voedsel en elektrische energie, het selecteren van afval, de andere levende wezens met zorg behandelen, gebruik maken van het openbaar vervoer en eenzelfde vervoermiddel met verschillende personen delen, en zo verder. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 211 Wij mogen niet geloven dat deze inspanningen te klein zijn om de wereld te verbeteren. Deze handelingen “brengen binnen deze aarde een weldadigheid tot stand die steeds meer de neiging heeft zich, soms onzichtbaar, te verbreiden” Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 212 en moedigen “een stijl van profetisch en contemplatief leven aan die in staat is een diepe vreugde te kennen zonder door consumptie geobsedeerd te zijn. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 222

Ook de intentie om zijn leven te veranderen, moet de manier doordringen waarop wij bijdragen tot de opbouw van de cultuur en samenleving waarvan wij deel uitmaken: “De zorg voor de natuur is een deel van een levensstijl die het vermogen inhoudt om samen en in gemeenschap te leven". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 228 De economie en de politiek, de samenleving en de cultuur mogen niet beheerst worden door een korte termijn mentaliteit en financieel winstbejag of onmiddellijk voordeel bij verkiezingen.  Zij moeten daarentegen dringend en opnieuw op het algemeen welzijn gericht worden, dat duurzaamheid en behoud van de schepping inhoudt.

Een concreet geval is dat van de “ecologische schuld” tussen het Noorden en Zuiden van de wereld. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 51-52 De restitutie ervan zou vereisen dat gezorgd wordt voor het milieu van de armste landen, door hun de financiële middelen en technische hulp te geven die hen helpen om de gevolgen van de klimaatveranderingen te beheersen en duurzame ontwikkeling te promoveren.

De bescherming van het gemeenschappelijk huis vraagt een toenemende politieke consensus. In die zin stemt het tot tevredenheid, dat de landen in september 2015 de Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling aanvaard hebben en dat zij in december 2015 het Akkoord van Parijs over de klimaatveranderingen goedkeurden, dat een veeleisende maar fundamentele doelstelling heeft vastgelegd om de temperatuurstijging in de wereld in bedwang te houden. Nu hebben de regeringen de plicht, de genomen engagementen te respecteren, terwijl de ondernemingen hun deel op een verantwoorde manier moeten bijdragen, en het komt de burgers toe te eisen dat dit gebeurt, en dat men zelfs steeds hogere doeleinden zou nastreven.

Van weg veranderen bestaat dus in “het nauwgezet respecteren van het oorspronkelijk gebod om de schepping voor alle kwaad te behoeden, omwille van ons welzijn of het welzijn van anderen”. Patriarch Bartholomeos I, Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping (1 sept 2012) Om het doel niet uit het oog te verliezen, kan deze vraag ons helpen: “Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons zullen komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn?”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 160

Document

Naam: LAAT ONS BARMHARTIG ZIJN VOOR ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping 2016
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 september 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam