• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In vereniging met de orthodoxe broeders en zusters en met de deelname van andere Kerken en christengemeenschappen, viert de katholieke Kerk vandaag de jaarlijkse “Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping”. Deze gelegenheid wil “aan iedere gelovige en gemeenschap de waardevolle gelegenheid bieden hun persoonlijke instemming te hernieuwen met hun roeping als behoeders van de schepping, God dankend voor het prachtige werk dat Hij aan onze zorgen heeft toevertrouwd en Zijn hulp inroepend voor de bescherming van de schepping evenals Zijn barmhartigheid voor de zonden die begaan worden tegen de wereld waarin wij leven”. Paus Franciscus, Brief, Aan Kard. Turkson (President "Iustitia et Pax") en Kard. Koch (President Eenheid van de Christenen), Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping (6 aug 2015), 3

Het is heel bemoedigend dat de bezorgdheid voor de toekomst van onze planeet gedeeld wordt door Kerken en christengemeenschappen en andere godsdiensten. In de loop van de laatste jaren, werden inderdaad vele initiatieven genomen door religieuze autoriteiten en organisaties om de publieke opinie meer te sensibiliseren voor de gevaren van onverantwoorde uitbuiting van de planeet. Ik zou hier patriarch Bartholomeüs en zijn voorganger Dimitrios willen vermelden, die zich vele jaren voortdurend hebben uitgesproken tegen de zonde schade te berokkenen aan de schepping, en die de aandacht hebben gevestigd op de morele en spirituele crisis die aan de basis ligt van de milieuproblemen en aantasting van het milieu. In antwoord op de toenemende aandacht voor de integriteit van de schepping, stelde de Derde Oecumenische Europese Vergadering (Sibiu, 2007) “Tijd voor de Schepping” voor, die vijf weken duurt tussen 1 september (gedachtenis van de Goddelijke schepping in de orthodoxe Kerk) en 4 oktober (gedachtenis van Franciscus van Assisi in de katholieke Kerk en sommige andere Westerse tradities). Van toen af heeft dit initiatief met de steun van de Wereldraad van Kerken, talrijke oecumenische activiteiten in verschillende werelddelen geïnspireerd. Het moet ook een reden tot vreugde zijn, dat in de hele wereld gelijkaardige initiatieven rechtvaardigheid inzake milieu bevorderen, inzet voor de armen en verantwoord engagement ten overstaan van de samenleving, waardoor mensen elkaar ontmoeten, vooral jongeren uit verschillende godsdienstige contexten. Christenen en niet-christenen, mensen van geloof en goede wil, wij moeten ons verenigen om barmhartig te zijn voor ons gemeenschappelijk huis – de aarde – en om de wereld waarin wij leven ten volle te valoriseren als een plaats van mededeelzaamheid en gemeenschap.

Document

Naam: LAAT ONS BARMHARTIG ZIJN VOOR ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping 2016
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 september 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 8 september 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam