• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De jaarlijkse Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping zal iedere gelovige en gemeenschap de kostbare gelegenheid bieden om zich opnieuw en persoonlijk te wijden aan de roeping van behoeder van de schepping, God dankend voor het buitengewone werk dat Hij aan onze zorgen heeft toevertrouwd en Zijn hulp inroepend voor de bescherming van de schepping en Zijn barmhartigheid voor de zonden die begaan worden tegen de wereld waarin wij leven. De viering van deze Dag op dezelfde datum als de orthodoxe Kerk zal een gunstige gelegenheid zijn om te getuigen van de groeiende gemeenschap met onze orthodoxe broeders. Wij leven in een tijd waarin alle Christenen geconfronteerd worden met identieke en belangrijke uitdagingen, waarop wij gemeenschappelijke antwoorden moeten geven om geloofwaardiger en efficiënter te zijn. Daarom wens ik dat deze Dag eveneens op één of andere manier, andere Kerken en kerkgemeenschappen zou impliceren en dat hij gevierd wordt in samenklank met de initiatieven die de Oecumenische Raad van Kerken rond dit thema organiseert.  

Document

Naam: WERELDGEBEDSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING
Aan Kard. Turkson (President "Iustitia et Pax") en Kard. Koch (President Eenheid van de Christenen)
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 augustus 2015
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam