• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als Christenen, wensen wij onze bijdrage te leveren aan de oplossing van de ecologische crisis waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt. Daarom moeten wij de motivaties die ons bezielen voor het behoud van de schepping, vooreerst putten uit ons rijk geestelijk patrimonium, en daarbij nooit vergeten dat voor wie geloven in Jezus Christus, het Woord van God die voor ons is mens geworden, “spiritualiteit niet los staat van het eigen lichaam, noch van de natuur of de werkelijkheden van deze wereld, maar dat zij hier vooral mee en in leeft, in gemeenschap met alles wat ons omringt”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 216 De ecologische crisis roept ons dus op tot een diepgaande geestelijke bekering: Christenen zijn geroepen tot een “ecologische bekering, die met zich meebrengt dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus naar voren laten komen in de relatie met de hen omringende wereld”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 217 Inderdaad, “het beleven van de roeping behoeders van Gods werk te zijn is een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan, het is niet iets optioneel en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 217

Document

Naam: WERELDGEBEDSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING
Aan Kard. Turkson (President "Iustitia et Pax") en Kard. Koch (President Eenheid van de Christenen)
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 augustus 2015
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam