• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan mijn Eerbiedwaardige Broeders

Kardinaal  Peter Kodwo Appiah TURKSON, Voorzitter van de Pauselijke Raad 'Justitia et Pax'

en Kardinaal Kurt KOCH, Voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen,

wens ik met mijn veelgeliefde broeder, de Oecumenische Patriarch Bartholomeüs, met wie ik dezelfde bezorgdheid voor de toekomst van de schepping Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 7-9 deel, en met Metropoliet Johannes van Pergamo, zijn vertegenwoordiger, die het woord genomen heeft bij de voorstelling van de Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
over het behoud van ons gemeenschappelijk huis, en wiens suggestie ik aanvaard, - met hen wens ik u mijn beslissing mee te delen ook in de Katholieke Kerk een “Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping” in te voeren.  Vanaf dit jaar, zal die dag op 1 september worden gehouden, zoals dat reeds gebeurt in de schoot van de Orthodoxe Kerk.

Document

Naam: WERELDGEBEDSDAG VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING
Aan Kard. Turkson (President "Iustitia et Pax") en Kard. Koch (President Eenheid van de Christenen)
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 augustus 2015
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam