• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat ons betreft, wij hebben innig medelijden met het droevig lot van die ontelbare menigten zielen overeenkomstig onze heiligen apostolische plicht de zegeningen der goddelijke verlossing te laten genieten. Het is dan ook voor ons een reden tot innige vreugden en dankbaarheid, als wij in de katholieke wereld de ijverige medewerking der goede christenen voor de uitbreiding en ontwikkeling der missiën zich zeker onder invloed van den Geest Gods zien verdubbelen.
Om dus juist dien ijver overal te onderhouden en aan te wakkeren, zoals dat geheel in de lijn ligt van ons ambt en van onze hartenwensen, richten wij na langdurig gebeden tot God om Zijn licht en Zijn hulp dezen brief tot u, tot uw geestelijkheid en uw volk en een aanwijzing van de middelen ter bevordering van dit hoogst belangrijke werk.
Het eerst van allen is ons woord gericht tot hen, die als bisschop, apostolische vicaris of apostolische perfect aan het hoofd der heilige missiën staan. Zij immers hebben de onmiddellijke verantwoordelijkheid voor de geloofsuitbreiding. Op hen voornamelijk heeft de Kerk haar hop op haar gevestigd. Zeker, wij kennen hun vurige geest van apostolaat; wij zij heel goed op de hoogte van de zware en moeilijkheden die zij te overwinnen hebben, de gevaren die zij vooral in de laatste jaren trotseren hebben om hun posten en stellingen niet op te geven, maar zelfs in Godsrijk nog verder uit te breiden. Maar toch, overtuigd van hun eerbied en liefde voor dezen Apostolische Stoel, willen wij ons hart vertrouwelijk voor hen openleggen, zoals een vader dat doet voor zijn kinderen.

Document

Naam: MAXIMUM ILLUD
Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld
Soort: Paus Benedictus XV - Apostolische Brief
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 30 november 1919
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0114, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 27 maart 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam