• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heilige Vader Franciscus heeft deze beslissing genomen juist in de context van het Jubeljaar van de Barmhartigheid om het belang van deze vrouw aan te geven, die een grote liefde voor Christus aan de dag legde en door Christus zozeer werd bemind, zoals Rabanus Maurus, wanneer hij over haar spreekt H. Rabanus Maurus, De vita beatae Mariae Magdalena. Prologus: “dilectrix Christi et a Christo plurimum dilecta” H. Anselmus van Canterbury, Oratio. LXXIII bij de heilige Maria Magdalena: “electa dilectrix et dilecta electrix Dei” zeggen. Het is zeker dat de kerkelijke traditie in het Westen, vooral na de heilige Gregorius de Grote, Maria van Magdala, de vrouw die reukwerk uitgoot in het huis van Simon de farizeeër, en de zus van Lazarus en Martha met dezelfde persoon vereenzelvigt. Deze interpretatie duurde voort en had invloed op de kerkelijke schrijvers van het Westen, de christelijke kunst en de liturgische teksten met betrekking tot de heilige. De Bollandisten hebben het probleem van de identificatie van de drie vrouwen uitvoerig uiteengezet en baanden de weg voor de liturgische hervorming van de Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
. Bij de verwezenlijking van de hervorming verwijzen de teksten van het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
, het getijdengebed en het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum
editio typica altera
(29 juni 2004)
naar Maria van Magdala. Het is zeker dat Maria Magdalena deel uitmaakte van de groep leerlingen van Jezus, Hem tot aan de voet van het kruis volgde en in de tuin waar zich het graf bevond, de eerste “testis divinae misericordiae” was. H. Paus Gregorius de Grote, Homilie├źn over de Evangelies, In Evangelium Homiliae. XL, lib. II, Hom. 25, 10 Het evangelie van Johannes vertelt dat Maria Magdalena schreide, omdat zij het lichaam van de Heer niet had gevonden Vgl. Joh. 20, 11 ; en Jezus kreeg medelijden met haar en maakte zich bekend als Meester en veranderde haar tranen in de vreugde van Pasen.

Document

Naam: APOSTOLORUM APOSTOLA
Over de verheffing tot feest van de viering van de heilige Maria Magdalena
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Aartsbisschop Arthur Roche
Datum: 3 juni 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vertaling vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam