• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik begon deze toespraak met een beschouwing van de onderrichting van de twintigste-eeuwse pausen over de heilige Liturgie. De eerste van hen, heilige paus Pius X, had als persoonlijk motto: instaurare omnia in Christo, alles in Christus herstellen. Ik stel voor dat we deze worden opnemen en tot onze eigen standaard maken als we trachten tot een meer getrouwe implementatie te komen van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
. Want als we de heilige Liturgie naderen, treden we in de geest van Christus binnen, als we ons met Christus bekleden zoals we ons bekleden met ons doopgewaad of het gewaad dat past bij ons liturgisch dienstwerk, kunnen we niet verdwalen.

Het is helaas waar dat in de decennia na het Tweede Vaticaans Concilie “naast [het] licht ook schaduw [is]” in het liturgisch leven van de Kerk, zoals heilige Johannes Paulus II zei in H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 10 Het is onze plicht om de oorzaken hiervan aan te wijzen. Maar het is een bron van grote hoop en vreugde dat vandaag de dag, in het voortschrijden van de eenentwintigste eeuw, vele trouwe katholieken overtuigd zijn van het belang van de liturgie in het leven van de Kerk. Zij wijden zich aan het liturgisch apostolaat, aan wat in algemene zin een nieuwe liturgische beweging mag worden genoemd.

Mijn broeders en zusters, ik dank u voor uw toewijding aan de heilige Liturgie. Ik moedig u aan en zegen u in al uw ondernemingen, groot of klein, om op “de juiste wijze om de liturgisch innerlijk en uiterlijk te vieren”. Volhard in dit apostolaat: de Kerk en de wereld hebben u nodig!

Ik dank u voor uw gebeden voor mijn specifieke dienstwerk.

Dank u. God zegene u.

© Robert Cardinal Sarah

Prefect, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten

Document

Naam: NAAR EEN AUTHENTIEKE INTERPRETATIE VAN SACROSANCTUM CONCILIUM
Opening van het Internationale Congres Sacra Liturgia UK 2016
Soort: Robertus Kardinaal Sarah
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 5 juli 2016
Copyrights: © 2016, Sacra Liturgia UK / Stg. InterKerk / incaelo.wordpress.com
Werkvert. vanuit de Engelstalige officiële versie: Mark de Vries en W.J.G.A. Veth pr. / redactie; alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 10 oktober 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam