• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In zijn boodschap, gedateerd 18 februari 2014, tot het symposium bij de viering van de 50e verjaardag van de Constitutie over de heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, merkte de Heilige Vader, Paus Franciscus, op dat het vieren van de 50 jaar sinds de promulgatie van de Constitutie een stap moet zijn "tot een herleven van de toewijding om de leer van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
steeds vollediger te accepteren en te implementeren." De Heilige Vader zei verder:

Het is noodzakelijk eensgezind een nieuwe bereidheid te tonen om het pad te gaan dat de Concilievaders ons getoond hebben, omdat er nog veel gedaan moet worden om te komen tot een correcte en complete aanvaarding van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
door de gedoopte en kerkelijke gemeenschappen. Ik verwijs in het bijzonder naar de inzet om te komen tot een stevige en organische liturgische initiatie en vorming, zowel van de lekengelovigen als ook van de clerus en Godgewijde personen. Paus Franciscus, Boodschap, Aan de deelnemers van het Symposium over 50 jaar constitutie "Sacrosanctum Concilium", Sacrosanctum Concilium - Dankbaarheid en engagement voor een grote kerkelijke beweging (18 feb 2014), 3

De Heilige Vader heeft gelijk. We moeten nog veel doen als we de visie van de Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie willen realiseren aangaande het liturgische leven in de Kerk. We hebben nog heel veel te doen, zo'n vijftig jaar ná de afsluiting van het Concilie, om vandaag een "correcte en volledige implementatie van de Constitutie over de Heilige Liturgie" te bereiken.

Document

Naam: NAAR EEN AUTHENTIEKE INTERPRETATIE VAN SACROSANCTUM CONCILIUM
Opening van het Internationale Congres Sacra Liturgia UK 2016
Soort: Robertus Kardinaal Sarah
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 5 juli 2016
Copyrights: © 2016, Sacra Liturgia UK / Stg. InterKerk / incaelo.wordpress.com
Werkvert. vanuit de Engelstalige officiële versie: Mark de Vries en W.J.G.A. Veth pr. / redactie; alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam