• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We moeten meer in detail de bedoelingen van de Concilievaders nagaan, vooral als we nu meer getrouw willen zijn aan hun intenties. Wat was hun bedoeling om tot stand te brengen met de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
?

Laten we beginnen met het allereerste artikel van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, waar staat:

"Het heilige Concilie stelt zich ten doel, het christelijk leven onder de gelovigen steeds hoger op te voeren; de instellingen, die aan veranderingen onderhevig zijn, beter aan te passen aan de behoeften van onze tijd; alles te bevorderen, wat kan bijdragen tot de eenheid van allen die in Christus geloven; en steeds krachtiger de wegen te effenen, die ertoe leiden, alle mensen tot de Kerk te roepen. Daarom beschouwt het Concilie het als zijn taak, om op bijzondere wijze ook de vernieuwing en de bevordering van de liturgie te behartigen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 1

Herinneren we ons dat, toen het Concilie begon, liturgische hervormingen gaande waren in de voorafgaande decennia en dat de Vaders zeer bekend waren met deze hervormingen. Ze benaderden deze vragen niet theoretisch, zonder enige context. Ze verwachtten het werk voort te zetten dat al reeds begonnen was en daarbij de “altioria principia”, de hogere of fundamentele principes van de liturgische hervorming, waarover St. Johannes XXIII gesproken had in zijn Motu Proprio H. Paus Johannes XXIII - Motu Proprio
Rubricarum Instructum
Waardoor de nieuwe rubrieken van het Romeins Brevier en Missaal in hun geheel worden goedgekeurd
(25 juli 1960)
van 25 juli 1960, volgend.

Dus het eerste artikel van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
geeft ons vier redenen voor liturgische vernieuwing. De eerste, “het christelijk leven onder de gelovigen steeds hoger op te voeren”, is een blijvende zorg van de herders in de Kerk van alle tijden.

De tweede, “de instellingen, die aan veranderingen onderhevig zijn, beter aan te passen aan de behoeften van onze tijd”, is een reden om bij stil te staan, vooral vanwege de ‘Zeitgeist’ van de jaren zestig. In werkelijkheid, wanneer dit gelezen wordt volgens de hermeuntiek van de continuïteit, hetgeen de meeste van de Concilievaders zeker van plan waren te doen, betekent dit dat het Concilie waar mogelijk een liturgische ontwikkeling voor ogen stond om daarmee mogelijk te maken het christelijk leven op een hoger plan te brengen. De Concilievaders wilden geen veranderingen alleen maar om de veranderingen.

Zo ook de derde reden, “alles te bevorderen, wat kan bijdragen tot de eenheid van allen die in Christus geloven”, laat ons stilstaan indien we zouden denken dat de Vaders de heilige Liturgie wensten te instrumentaliseren en er een oecumenische middel van te maken, om daarmee een doel te bereiken. Maar kan dat het geval zijn? Inderdaad hebben enkelen na het Concilie dit geprobeerd. Maar de Vaders zelf wisten dat dit niet mogelijk was. De eenheid in aanbidding voor het altaar van het offer is het gewenste doel van de oecumenische inspanningen. De liturgie is niet een middel om de goede wil aan te moedigen of samenwerking in apostolische werkzaamheden. Nee, de Concilievaders zeggen hier dat zij geloven dat de liturgische hervorming deel kan uitmaken van een momentum dat de mensen kan helpen een katholieke eenheid te bewerkstelligen zonder welke een volledige ‘communio’ in aanbidding niet mogelijk is.

Dezelfde motivering is te vinden bij de vierde reden voor een liturgische hervorming: “steeds krachtiger de wegen te effenen, die ertoe leiden, alle mensen tot de Kerk te roepen”. Hierbij echter reiken we verder dan onze gescheiden christelijke broeders en zusters en bedoelen “de gehele mensheid”. De missie van de Kerk is voor iedere man en vrouw! De Concilievaders geloofden en hoopten dat een meer vruchtbare deelname aan de liturgie zou helpen bij een vernieuwing van de missionaire activiteit van de Kerk.

Document

Naam: NAAR EEN AUTHENTIEKE INTERPRETATIE VAN SACROSANCTUM CONCILIUM
Opening van het Internationale Congres Sacra Liturgia UK 2016
Soort: Robertus Kardinaal Sarah
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 5 juli 2016
Copyrights: © 2016, Sacra Liturgia UK / Stg. InterKerk / incaelo.wordpress.com
Werkvert. vanuit de Engelstalige officiële versie: Mark de Vries en W.J.G.A. Veth pr. / redactie; alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam