• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PETRUS EN PAULUS KLOPPEN AAN DE DEUR VAN ONZE HUIZEN EN HARTEN
Hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Vandaag vieren we het feest van de heilige Apostelen Petrus en Paulus door God te loven om hun prediking en hun getuigenis. Op het geloof van deze twee Apostelen is de Kerk van Rome gebouwd die hen altijd als patroons vereert. Hoe dan ook, het is de hele universele Kerk die met bewondering naar hen kijkt en hen beschouwt als twee zuilen en twee grote lichten die schitteren, niet alleen aan de hemel van Rome, maar ook in het hart van de gelovigen van Oost en West.

In het verhaal van de zending van de Apostelen zegt het Evangelie dat Jezus ze twee aan twee uitzond. Vgl. Mt. 10,1 Vgl. Lc. 10, 1 In zekere zin werden ook Petrus en Paulus vanuit het Heilig Land naar Rome gezonden om er het Evangelie te prediken. Het waren twee mannen die erg van elkaar verschilden: Petrus een “nederige visser”, Paulus “meester en leraar”, zoals de liturgie vandaag zegt. Wanneer wij hier in Rome Jezus kennen, en als het christelijk geloof een levend en fundamenteel deel is van het geestelijk erfgoed en van de cultuur van deze streek, dan is dat te danken aan de apostolische moed van deze twee zonen uit het Midden-Oosten. Zij verlieten, uit liefde voor Christus, hun land en, zonder zich te bekommeren om de last van de lange reis en om de gevaren en de argwaan die ze zouden ontmoeten, legden ze aan in Rome. Hier werden ze bij de mensen verkondigers en getuigen van het Evangelie en bezegelden met de marteldood hun zending van geloof en liefde.

In gedachte komen Petrus en Paulus vandaag weer in ons midden, ze lopen door de straten van deze stad, ze kloppen aan de deur van onze huizen en vooral van onze harten. Opnieuw brengen ze Jezus, zijn barmhartige liefde, zijn troost, zijn vrede. We hebben er zo grote nood aan! Laten we hun boodschap opnemen! Laten we ons voordeel doen met hun getuigenis! Het zuivere en vaste geloof van Petrus, het grote en wereldwijde hart van Paulus zullen ons helpen blije christenen te zijn, trouw aan het Evangelie en open voor de ontmoeting met alle mensen.

Tijdens de Heilige Mis in de Sint - Pietersbasiliek vanmorgen heb ik de Palliums gezegend van de Aartsbisschoppen Metropolieten uit verschillenden landen die het voorbije jaar werden benoemd. Ik hernieuw mijn groet en mijn gelukwens aan hen, aan hun familie en aan hen die met hen deze pelgrimstocht maakten; en ik moedig hen aan met vreugde hun zending en dienst aan het Evangelie verder te zetten, in gemeenschap met heel de Kerk en vooral met de Stoel van Petrus, waarvan het teken van het Pallium de uitdrukking is. In dezelfde viering heb ik met vreugde en van harte de leden ontvangen van de Afvaardiging die naar Rome is gekomen in naam van de Oecumenische Patriarch, onze dierbare broeder Bartholomeus. Ook deze aanwezigheid is teken van de broederlijke banden die tussen onze Kerken bestaan. Laten we bidden dat de banden van gemeenschap en gezamenlijk getuigenis steeds sterker worden.

Aan de Maagd Maria, Salus Populi Romani, vertrouwen we vandaag heel de wereld toe en in het bijzonder de stad Rome, opdat zij altijd in de spirituele morele waarden die haar eigen zijn de grondslag zou vinden voor haar sociaal leven en voor haar zending in Italië, in Europa, in de wereld.

Document

Naam: PETRUS EN PAULUS KLOPPEN AAN DE DEUR VAN ONZE HUIZEN EN HARTEN
Hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 juni 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam