• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 3

§ 1. Alvorens een beslissing te nemen zal de Congregatie, indien dit opportuun is, andere bisschoppen of eparchen kunnen ontmoeten die van de bisschoppenconferentie of de synode van de bisschoppen van de Kerk sui iuris waarvan betreffende bisschop of eparch deel uitmaakt, om het geval te bespreken.

§ 2. De Congregatie neemt in gewone zitting bijeen haar beslissingen.

Alinea's in de marge van alinea 3

Art. 5

De beslissing van de Congregatie, waarvan sprake is in de artikelen 3-4, moet worden onderworpen aan de specifieke goedkeuring van de Paus van Rome, die, alvorens een definitieve beslissing te nemen, zich zal laten bijstaan door een daarvoor bestemd college van, zo nodig daarvoor aangewezen, juristen.

Document

Naam: COME UNA MADRE AMOREVOLE
Als een liefhebbende Moeder - over nadere bepalingen aangaande 'ernstige redenen' voor de verwijdering van Bisschoppen uit het kerkelijk ambt
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 juni 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 3 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam