• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 1

§ 1. De diocesane bisschop of eparch of hij die ook op tijdelijke titel de verantwoordelijkheid voor een particuliere Kerk of een andere, in de zin van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
aan haar gelijkgestelde gemeenschap heeft, kan wettig uit zijn ambt worden verwijderd, als hij uit nalatigheid handelingen heeft verricht of nagelaten die anderen zware schade hebben toegevoegd, of het nu fysieke personen, of een gemeenschap in haar geheel betreft. De schade kan fysiek, moreel, geestelijk of patrimoniaal zijn.

§ 2. De diocesane bisschop of eparch kan alleen worden verwijderd, als hij objectief zeer ernstig tekort is geschoten in de ijver die van hem door zijn herderlijk ambt wordt gevraagd, ook zonder zware morele schuld zijnerzijds.

§ 3. In het geval dat het misbruik van minderjarigen of kwetsbare volwassenen betreft, is het voldoende dat het gebrek aan ijver ernstig is.

§ 4. Met een bisschop en een eparch worden hogere oversten van religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven van pauselijk recht gelijkgesteld.

Alinea's in de marge van alinea 1

Art. 2

§ 1. In alle gevallen waarin er serieuze aanwijzingen zijn van hetgeen in het vorige artikel wordt voorzien, kan de daartoe bevoegde Congregatie van de Romeinse Curie een onderzoek ter zake beginnen, waarbij zij hiervan aan de betreffende melding maakt en hem de gelegenheid geeft documenten en getuigenissen te overleggen.

§ 2. De bisschop zal de mogelijkheid worden gegeven zich te verdedigen en dat zal hij kunnen doen met de middelen waarin door het recht wordt voorzien. Alle fases van het onderzoek zullen aan hem worden meegedeeld en hem zal altijd de gelegenheid worden gegeven de oversten van de Congregatie te ontmoeten. Deze ontmoeting zal, indien de bisschop zelf hiervoor niet het initiatief neemt, door het dicasterie zelf worden voorgesteld.

§ 3. In vervolg op de door de bisschop aangedragen argumenten kan de Congregatie besluiten tot een aanvullend onderzoek.

Document

Naam: COME UNA MADRE AMOREVOLE
Als een liefhebbende Moeder - over nadere bepalingen aangaande 'ernstige redenen' voor de verwijdering van Bisschoppen uit het kerkelijk ambt
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 juni 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 3 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam