• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI - INZAKE CANON 579 VAN DE CODEX AANGAANDE OPRICHTING VAN EEN GODGEWIJD INSTITUUT IN EEN BISDOM

De Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociƫteiten van het Apostolisch Leven, bewust dat ieder nieuw Instituut van gewijd leven, ook wanneer het ontstaat en ontwikkelt binnen een particuliere Kerk, een gave is geschonken aan de Kerk en met erkenning van de noodzaak om te voorkomen dat een nieuw Instituut wordt opgericht in een Bisdom zonder voldoende afweging van de originaliteit van het charisma, welke de bijzondere wijze van toewijding in haar door de professie van de evangelische raden vastlegt, en de manieren van ontwikkeling aangeeft, heeft ingezien dat een meer duidelijke onderbouwing noodzakelijk is en benadrukt, zoals vastgelegd in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, de plicht om haar te raadplegen voordat een Instituut door de diocesane Bisschop wordt opgericht.

Daarom, na het advies te hebben ingewonnen van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten,

heeft Paus Franciscus

in de audiëntie verleend aan de Kardinaal-Staatssecretaris Pietro Parolin op 4 april 2016, gedecreteerd dat de voorafgaande raadpleging van de Heilige Stoel geacht wordt noodzakelijk ad validitatem te zijn voor het oprichten van een diocesaan Instituut van gewijd leven en dat het ontbreken daarvan zal leiden tot het ongeldig zijn van de oprichting van een dergelijk Instituut.

Dit betreffende Rescriptum zal gepromulgeerd worden door publicatie in L’Osservatore Romano en treedt in werking per 1 juni 2016, en zal worden gepubliceerd in de Acta Apostolicae Sedis.

Vaticaan, 11 mei 2016

Pietro Parolin
Kardinaal-Staatssecretaris

Document

Naam: RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI - INZAKE CANON 579 VAN DE CODEX AANGAANDE OPRICHTING VAN EEN GODGEWIJD INSTITUUT IN EEN BISDOM
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Auteur: Pietro Kard. Parolin
Datum: 11 mei 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam