• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het medelijden waarover we het willen hebben is een gestalte van de barmhartigheid van God. Het is een van de zeven gaven van de heilige Geest die de Heer aan zijn leerlingen schenkt als “permanente gesteltenissen die de mens gehoorzaam maken om de ingevingen van de Heilige Geest te volgen” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1830 Vaak wordt in de Evangelies de spontane hulpkreet verwoord van zieke, bezeten, arme of bedroefde mensen tot Jezus: “Heb medelijden.” Vgl. Mc. 10, 47-48 Vgl. Mt. 15, 22 Vgl. Mt. 17, 15 Aan allen antwoordde Jezus met de blik van de barmhartigheid en met de troost van zijn aanwezigheid. In dergelijke roep om hulp of vraag om medelijden gaf ieder van hen ook uitdrukking aan zijn vertrouwen in Jezus, door Hem “Meester” te noemen, “Zoon van David” en “Heer”. Ze voelden aan dat in Hem iets buitengewoons aanwezig was dat hen kon bevrijden uit de troosteloze situatie waarin ze zich bevonden. Ze ervaarden in Hem de liefde van God zelf. Zelfs toen de menigte opdrong, was Jezus gevoelig voor die roep om deernis en Hij kreeg medelijden, vooral wanneer Hij mensen zag lijden die gekwetst waren in hun waardigheid, zoals bij de vrouw die aan bloedvloeiing leed. Vgl. Mc. 5, 32 Hij riep haar op vertrouwen te hebben in Hem en zijn Woord. Vgl. Joh. 6, 48-55 Voor Jezus betekent medelijden voelen: de droefheid delen van wie Hij ontmoet en tegelijk zelf optreden om ze in vreugde te veranderen.

Document

Naam: BARMHARTIGHEID EN MEDELIJDEN
Jubileumaudiëntie - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 14 mei 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam