• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De theologie van het lichaam die in het boek Genesis ligt opgesloten, is bondig en karig met woorden. Er blijken fundamentele elementen in uitgedrukt; definitieve oerelementen, zou men kunnen zeggen. Men vindt ze alle op eigen wijze terug in dat bijbelse 'kennen'. De constitutie van de vrouw is anders dan bij de man (en tegenwoordig weten wij dat die zelfs anders is tot in de allerdiepste biofysiologische determinanten ervan). Uiterlijk komt zij slechts in zekere mate tot uiting in de bouw en de gestalte van haar lichaam. Van binnen uit komt die constitutie tot uiting door het moederschap via een bijzonder potentieel vermogen van de vrouwelijke organen die dank zij de karakteristieke scheppende aard ervan dienen om met medewerking van de man zwanger te worden en een mens ter wereld te brengen. De 'kennis' is voorwaarde voor het ter wereld brengen.

De voortplanting is een perspectief dat man en vrouw inschakelen in hun wederzijds 'kennen'. Dit gaat dan ook de grenzen te buiten van het subject-object dat man en vrouw afwisselend schijnen te zijn, daar de 'kennis' enerzijds hem die 'kent' aanduidt en anderzijds haar die 'gekend wordt', en omgekeerd. In die 'kennis' ligt ook de voltrekking van het huwelijk opgesloten, het specifieke consummatum. Zo komt men tot de 'objectiviteit' van het lichaam die verborgen ligt in de lichamelijke vermogens van man en vrouwen tevens tot de objectiviteit van de mens die dat lichaam 'is'. Via het lichaam is de menselijke persoon 'echtgenoot' en 'echtgenote'. Tegelijk schijnt zich in die bijzondere 'kennis' -act door middel van de persoonsbetrokken mannelijkheid en vrouwelijkheid ook de ontdekking te verwezenlijken van de 'zuivere' subjectiviteit van de gave: dat wil zeggen de wederzijdse zelfverwezenlijking in de gave.

Document

Naam: HET MYSTERIE VAN DE VROUW WORDT GEOPENBAARD IN HET MOEDERSCHAP
Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 21
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 maart 1980
Copyrights: © 1981, "Naar Gods beeld, man en vrouw", uitg. Nieuwe Stad, Antwerpen
Aanvullende vertalingen: Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 3 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam