• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In herinnering aan de negentigste verjaardag van de Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
en in harmonie het leerambt van mijn voorgangers volgend, wens ik daarom het belang van de sociale leer te herbevestigen als een integraal onderdeel van de christelijke opvatting van het leren. Over dit onderwerp heb ik niet nagelaten in de regelmatige ontmoetingen met mijn broeders in het episcopaat de noodzaak en urgentie in hun pastorale zorg aan te bevelen van een toenemend bewustzijn van het christelijk sociaal denken onder hun gelovigen, zodat al de kinderen van de Kerk niet alleen in de leer onderwezen worden, maar ook gevormd worden in sociale actie.  

Broeders en zusters! We zullen nog langer op de verschillende thema's en kwestie terugkomen die de verjaardag van de encycliek oproept. Om mijn overweging vandaag af te sluiten wil ik antwoorden op de vraag in het begin. Ja, vandaag is de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
nog altijd vitaal en geldig, en voor het Volk van God uitdagend en effectief, ook al werd zij lang geleden in 1891 gepubliceerd. De tijd heeft haar niet achterhaald maar eerder beproefd en bewezen; zozeer dat christenen haar vruchtbaarheid voelen en er de moed en actie uit halen voor nieuwe sociale ontwikkelingen waar de wereld van de arbeid mee bezig is. Laten we daarom doorgaan haar geest met enthousiasme en edelmoedigheid te beleven, en daarbij met actieve liefde de paden uitdiepen die getrokken zijn door het bestaande sociale leergezag en met creatieve vindingrijkheid de vertolking vinden voor de ervaringen van nieuwe tijden.

Document

Naam: RERUM NOVARUM NOG ALTIJD VITAAL EN GELDIG
De niet gehouden audiëntie wegens de aanslag op de Paus op het Sint Pietersplein
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 mei 1981
Copyrights: © 2016, Katholiek Nieuwsblad
Vert.: Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam