• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit sociale onderricht - zoals ik in Puebla heb laten zien - "is geboren in het licht van Gods Woord en het authentieke leergezag, vanuit de aanwezigheid van Christus binnen de veranderende situatie in de wereld en met het oog op de uitdagingen die daaruit voortvloeien." H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, De beginselen van de geloofsverkondiging, Tot de Bisschoppen van Latijns-Amerika bij de Opening van hun derde conferentie in Puebla (Mexico) (28 jan 1979), 19 Zijn onderwerp is en blijft altijd: de heilige waardigheid van de mens als beeld van God en de veiligstelling van zijn onvervreemdbare rechten; zijn doel: de verwerkelijking van rechtvaardigheid begrijpen als de bevordering en integrale bevrijding van de menselijke persoon in zijn aardse en transcendente dimensie; zijn fundament: de waarheid over de menselijke natuur zelf, de waarheid die door de rede wordt begrepen en verlicht door de Openbaring; de drijvende kracht: liefde als een evangelisch voorschrift en norm voor het handelen. Als smeder van een immer actueel en vruchtbaar begrip van sociaal leven, beperkt de Kerk door haar sociale leer in de loop van de afgelopen eeuw te ontwikkelen - in samenwerking met verlichte priesters en leken - zich niet tot het aanbieden van beginselen van reflectie, richtlijnen, aanwijzingen, bevindingen of referenties, maar reikt zij ook beoordelingsnormen en handelingsdirectieven aan. Elke katholiek is opgeroepen die tot fundament van zijn wijze ervaring te maken met het oogmerk die concreet te vertalen in vormen van actie, samenwerking en engagement. Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 38

De sociale leer, dynamisch en vitaal, is zoals alles dat leeft samengesteld uit blijvende en hoogste elementen, én uit tijdgebonden elementen die evolutie en ontwikkeling mogelijk maken in overeenstemming met de urgentie van dringende kwesties, zonder dat dit haar stabiliteit en zekerheid in beginselen en basisnormen vermindert. 

Document

Naam: RERUM NOVARUM NOG ALTIJD VITAAL EN GELDIG
De niet gehouden audiëntie wegens de aanslag op de Paus op het Sint Pietersplein
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 mei 1981
Copyrights: © 2016, Katholiek Nieuwsblad
Vert.: Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam