• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zeer juist stelde Pius XI dat Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
aan heel de mensheid een geweldig sociaal ideaal voorhoudt, dat zij ontleent aan de altijd levende en vitale bronnen van het Evangelie! Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 16

In de voetsporen van deze fundamentele Leo-encycliek hebben mijn eerbiedwaardige voorgangers niet nagelaten bij vele gelegenheden opnieuw dit recht en deze plicht van de Kerk te bevestigen om morele aanwijzingen te geven op een gebied als het socio-economische, dat directe verbindingen heeft met het religieuze en bovennatuurlijke doel van haar eigen missie. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft deze leer hervat door te onderstrepen dat "de hele Kerk krachtig moet werken om mensen in staat te stellen de ontwrichting van de tijdelijke orde recht te zetten en die op God te richten door Christus". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 7

Zo komt de eerste grote lering naar voren uit de viering van deze negentigste verjaardag; die van het herbevestigen van het recht en de bevoegdheid van de Kerk om "vrijelijk haar rol te spelen onder de mensen, en morele oordelen te voltrekken ook over zaken die de publieke orde betreffen, wanneer de fundamentele rechten van een persoon of het heil van zielen dat vereist" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 76: om plaatselijke Kerken, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de leken toenemend bewust te maken van hun recht/plicht alles te doen wat zij kunnen voor het goed van iedere mens, en om te allen tijde de verdedigers en bouwers te zijn van echte rechtvaardigheid in de wereld. 

Document

Naam: RERUM NOVARUM NOG ALTIJD VITAAL EN GELDIG
De niet gehouden audiëntie wegens de aanslag op de Paus op het Sint Pietersplein
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 mei 1981
Copyrights: © 2016, Katholiek Nieuwsblad
Vert.: Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam