• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Wij wensen dat de jeugd van de "Sillon", verre van een obstakel te zijn voor dit werk, vrij zal zijn van hun fouten en er, in de juiste prioriteit en met overgave, een loyale en effectieve bijdrage aan zal leveren.

Daarom wenden wij ons tot de leiders van de "Sillon", met het vertrouwen van een Vader die tot zijn kinderen spreekt, Wij vragen hen voor hun eigen bestwil, voor het welzijn van de Kerk en van Frankrijk, om hun plaats aan jullie op te geven. We zijn ons zeker bewust van de omvang van het offer dat we van hen vragen, maar we weten dat ze genereus genoeg zijn om het uit te voeren, en we zegenen hen bij voorbaat in de naam van Onze Heer Jezus Christus, wiens onwaardige vertegenwoordiger we zijn. Wat de leden van de "Sillon" betreft, wensen wij dat zij zich in de rij van bisdommen opstellen om, onder leiding van hun respectieve bisschoppen, te werken aan de christelijke en katholieke wedergeboorte van het volk en aan de verbetering van hun lot. Deze diocesane groepen zullen voorlopig onafhankelijk van elkaar zijn: en om aan te tonen dat ze gebroken hebben met de fouten uit het verleden, zullen ze de naam "Katholieke Sillon" aannemen, en elk van hun leden zal aan zijn of haar titel van "sillonnist", dezelfde kwalificatie van "Katholiek" toevoegen. Het spreekt voor zich dat iedere katholieke sillonnist vrij zal blijven om zijn politieke voorkeuren te handhaven, vrij van alles wat niet volledig in overeenstemming is met de leer van de Kerk in deze kwestie. Dat als er, Eerwaarde Broeders, groepen zijn die weigeren zich aan deze voorwaarden te onderwerpen, u ze moet beschouwen als een weigering om zich te onderwerpen aan uw leiderschap; en dan zou moeten worden onderzocht of ze zich beperken tot de politiek of tot pure economie, of dat ze volharden in hun vroegere fouten. In het eerste geval is het duidelijk dat je niet meer met hen te maken hebt dan met het gewone volk; in het tweede geval moet je daarnaar handelen, voorzichtig maar vastberaden. Priesters zullen zich volledig moeten afzijdig houden van andersdenkenden en zullen zich tevreden stellen met de hulp van het individuele heilig ministerie aan hun leden, waarbij ze in de Biecht de gemeenschappelijke regels van de moraal met betrekking tot de leer en het gedrag zullen toepassen. Wat de katholieke groepen betreft, moeten priesters en seminaristen zich ervan onthouden zich als lid bij hen aan te sluiten, want het is gepast dat de priestermilitie boven zelfs de meest nuttige en geestelijk ingestelde lekenverenigingen blijft staan.

Dit zijn de praktische maatregelen waarmee wij het nodig vonden om deze brief over de "Sillon" en de sillonnisten te sanctioneren. Moge de Heer, wij bidden vanuit het diepst van onze ziel, deze mannen en jongeren de ernstige redenen doen begrijpen die het hebben gedicteerd, moge Hij hun van harte volgzaamheid geven, met de moed om voor de Kerk de oprechtheid van hun katholieke vurigheid te bewijzen; en moge Hij u, Eerwaarde Broeders, in hen de gevoelens van een zeer vaderlijke genegenheid inboezemen, want zij zijn nu de uwe.

Het is in deze hoop, en om deze meest wenselijke resultaten te bereiken, dat wij u, uw geestelijkheid en uw volk de apostolische zegen schenken.

Gegeven in Rome, bij de St. Pieter, op 25 augustus 1910, de Achtste van ons Pontificaat.

Pius X, paus

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam