• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Voor u, Eerwaarde Broeders, zet u het werk van de Verlosser van de mensen actief voort door zijn zachtheid en kracht na te bootsen. Laat je bezorgdheid niet weghouden bij je pastorale zorg; laat geen enkele klacht je onverschillig laten. Maar preek ook moedig hun plichten aan groot en klein; het is aan u om het geweten van het volk en van de overheid te vormen. De sociale kwestie zal zeer dicht bij een oplossing komen wanneer beide partijen, die minder hoge eisen stellen aan elkaars rechten, hun plichten beter zullen vervullen.

Bovendien, zoals in het belangenconflict, en vooral in de strijd met oneerlijke krachten, is de deugd van een mens, zijn eigenlijke heiligheid, niet altijd voldoende om hem van dagelijks brood te voorzien, en dat sociale radertjes zo moeten worden georganiseerd dat ze door hun natuurlijke wisselwerking de inspanningen van de goddelozen verlammen en zijn legitieme aandeel in het tijdsgeluk betaalbaar maken voor alle goede wil, Wij wensen oprecht dat u actief deelneemt aan de organisatie van de samenleving voor dit doel. En met dit doel voor ogen zult u, terwijl uw priesters vurig bezig zijn met het werk van de heiliging van de zielen, de verdediging van de Kerk en de eigenlijke werken van de naastenliefde, enkele van hen kiezen, actief en met een gezonde geest, met doctorale graden in de filosofie en de theologie, en met een perfecte kennis van de geschiedenis van de oude en de moderne beschaving, en u zult ze inzetten op de minder verheven en meer praktische studies van de sociale wetenschappen, om ze te zijner tijd aan het hoofd te plaatsen van uw werken van katholiek actie. Maar laat deze priesters zich niet misleiden in het doolhof van de hedendaagse opinie door de luchtspiegeling van een valse democratie; laat ze niet van de retoriek van de ergste vijanden van de Kerk en het volk een nadrukkelijke taal vol beloften ontlenen die even sonore als onvervulde beloften zijn. Laat hen ervan overtuigd zijn dat de sociale kwestie en de sociale wetenschap niet nieuw zijn; dat de Kerk en de Staat, gelukkig in overleg, altijd vruchtbare organisaties zijn geweest voor dit doel; dat de Kerk, die nooit het geluk van het volk heeft verraden door compromissen te sluiten, zich niet hoeft te bevrijden van het verleden en dat het voldoende is dat zij, met de hulp van de echte werkers van het sociaal herstel, de door de Revolutie gebroken organisaties weer opneemt en ze aanpast, in dezelfde christelijke geest die hen inspireerde, aan de nieuwe omgeving die is ontstaan door de materiële evolutie van de hedendaagse maatschappij: want echte vrienden van het volk zijn niet revolutionair of innovatief, maar traditionalistisch.

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam