• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Wij willen uw aandacht vestigen, Eerwaarde broeders, op deze verdraaiing van het Evangelie en van de heiligheid van onze Heer Jezus Christus, God en de mens, die in de "Sillon" en elders wordt beoefend. Zodra de sociale kwestie aan de orde komt, is het in bepaalde kringen modieus om eerst de goddelijkheid van Jezus Christus terzijde te schuiven en dan alleen nog maar te spreken over zijn soevereine mildheid, over zijn medeleven met alle menselijke ellende, over zijn dringende aansporingen tot naastenliefde en tot broederlijkheid. Zeker, Jezus hield van ons met een immense, oneindige liefde en hij kwam naar de aarde om te lijden en te sterven, zodat alle mensen in vrede en geluk zouden kunnen leven, om hem heen verzameld in rechtvaardigheid en liefde, bezield door dezelfde gevoelens van wederzijdse naastenliefde. Maar voor de realisatie van dit tijdelijke en eeuwige geluk stelt hij met soeverein gezag de voorwaarde dat men deel uitmaakt van zijn kudde, zijn leer aanvaardt, deugd beoefent en zich laat onderrichten en leiden door Petrus en zijn opvolgers. Als Jezus dan goed was voor de verlorenen en zondaars, respecteerde Hij hun foutieve overtuigingen niet, hoe oprecht ze ook mogen lijken; Hij hield van hen allen om hen te instrueren, te bekeren en te redden. Als hij hem heeft opgeroepen om hen, die lijden en pijn lijden, te verlichten, dan is het niet geweest om hun de jaloezie van een chimerische gelijkheid te prediken. Als hij de nederigen heeft opgevoed, is het niet geweest om hen te inspireren tot een gevoel van onafhankelijke waardigheid en rebellie tot gehoorzaamheid. Als zijn hart overloopt van clementie voor zielen van goede wil, kan hij zich ook met een heilige verontwaardiging wapenen tegen de ontheiligen van het huis van God, tegen de ellendelingen die de kleintjes verontwaardigen, tegen de autoriteiten die het volk met zware lasten opzadelen zonder een vinger uit te steken om ze op te tillen. Hij is even sterk als zachtaardig geweest; hij heeft ons uitgescholden, bedreigd, gekastijd en geleerd dat angst vaak het begin is van wijsheid en dat het soms nodig is een ledemaat af te hakken om het lichaam te redden. Tenslotte kondigde hij voor de toekomstige maatschappij niet de heerschappij van de ideale gelukzaligheid aan, waarvan het lijden zou worden verbannen; maar door zijn lessen en voorbeelden spoorde hij de weg van het mogelijke geluk op aarde en het volmaakte geluk in de hemel op: de koninklijke weg van het kruis. Dit zijn leringen die het verkeerd zou zijn om alleen op het individuele leven toe te passen met het oog op het eeuwige heil; het zijn bij uitstek sociale leringen, en ze laten ons in Onze Heer Jezus Christus iets anders zien dan een humanitarisme zonder inhoud en autoriteit.

Document

Naam: NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
Soort: H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 15 augustus 1910
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Werkvertaling vanuit het Frans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam